Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B192293
ID oznámenia: 
16492
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. JAKUB NEDOBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
17548 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TERASA, KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 14577; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie JUŽNÉ MESTO, KOŠICE - JUH; číslo LV: 11983; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie JUŽNÉ MESTO, KOŠICE - JUH; číslo LV: 11984; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERASA, KOŠICE - ZÁPAD; číslo LV: 15104; podiel: 35/1800
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 11881; podiel: 2/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 11882; podiel: 5/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 11941; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 12099; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 12368; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 12386; podiel: 1/2
ZÁHRADY; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 12491; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 12931; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie SEVERNÉ MESTO, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 14413; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 11351; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 11552; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 11553; podiel: 1/16
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 11697; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 13013; podiel: 1/8
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 13168; podiel: 1/16
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 13291; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 13347; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie FURČA, KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV; číslo LV: 13619; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KAMENNÉ, KOŠICE - SEVER; číslo LV: 13039; podiel: 7/360
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 158; podiel: 12/1548
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 159; podiel: 1/8
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 550; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 996; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1323; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1369; podiel: 1/4
OVOCNÉ SADY; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1459; podiel: 1/8
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1509; podiel: 12/1548
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1591; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1592; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1599; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2012; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2122; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2123; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2243; podiel: 12/1548
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2278; podiel: 12/1548
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2305; podiel: 12/1548
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2306; podiel: 12/1548
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 2310; podiel: 12/1548
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 2428; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 2429; podiel: 1/8
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 2634; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3035; podiel: 1/129
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3117; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3185; podiel: 7/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3201; podiel: 1/656
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3223; podiel: 12/1548
ZÁHRADY; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3433; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3478; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3505; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŤAHANOVCE; číslo LV: 3521; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE, KOŠICE; číslo LV: 1459; podiel: 1/8
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA ; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 1509; podiel: 12/1548
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 1591; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2257; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2288; podiel: 1/8
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÉ ŤANANOVCE; číslo LV: 2336; podiel: 12/1548
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2412; podiel: 12/1548
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2482; podiel: 12/1548
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2510; podiel: 12/1548
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2762; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2773; podiel: 1/4
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2796; podiel: 1/124
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2804; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2873; podiel: 3/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2982; podiel: 12/1548
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3027; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3027; podiel: 1/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3071; podiel: 7/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3077; podiel: 1/688
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3078; podiel: 1/656
LESNÉ POZEMKY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3079; podiel: 1/656
ORNÁ PÔDA; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3094; podiel: 1/2
OVOCNÉ SADY; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 3398; podiel: 1/4
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie NIŽNÁ ÚVRAŤ, KOŠICE - VYŠNÉ OPÁTSKE; číslo LV: 10287; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ÚVRAŤ; číslo LV: 12170; podiel: 1/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->