Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203042
ID oznámenia: 
16173
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JÁN RAGAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
48418 € (z výkonu verejnej funkcie), 6200 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: 0
POSLANEC
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÄVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 238; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 928; podiel: 10/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 2518; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 2518; podiel: 161/288
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 2518; podiel: 4/24
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA, ZÁHRADA, RODINNÝ DOM; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 50; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA , TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 929; podiel: 122/336
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 1782; podiel: 1/272
LESNÝ POZEMOK; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 2383; podiel: 1/272
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 2519; podiel: 22/72
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 2519; podiel: 11/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 928; podiel: 2/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 361; podiel: 4/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 360; podiel: 549/3024
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 359; podiel: 2/24
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 358; podiel: 4/48
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 357; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 319; podiel: 6/576
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 240; podiel: 108/672
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 244; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 236; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 235; podiel: 5/42
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 234; podiel: 108/672
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 178; podiel: 1/12
GARÁŽ + ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 2545; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA + ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, REKREAČNÁ CHATA; kat. územie HOLČÍKOVCE; číslo LV: 649; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÝ HRUŠOV; číslo LV: 243; podiel: 2/8
GARÁŽ; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 5217; podiel: 1/1
POZEMOK POD GARÁŽOU; kat. územie VRANOV NAD TOPĽOU; číslo LV: 5217; podiel: 2100/100746
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2004, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->