Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203023
ID oznámenia: 
16880
titul, meno, priezvisko: 
RNDr. JÁN KRTÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
46482 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO LEVICE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(LEVICKÁ TELEVÍZNA SPOLOČNOSŤ S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(CECH KAMENÁROV SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV)
požitky: NEMÁM
VALNÉ ZHROMAŽDENIE
(MARGITA - ILONA S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A.S.)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie LEVICE; číslo LV: 7342; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie LEVICE; číslo LV: 5120; podiel: BSM
CHALUPA; kat. územie HONTIANSKA VRBICA; číslo LV: 117; podiel: BSM
DOM; kat. územie HONTIANSKE MORAVCE; číslo LV: 183; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie HONTIANSKE MORAVCE; číslo LV: 120; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->