Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202353
ID oznámenia: 
15520
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PhDr. JÁN HERÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DOMOVSKÉ VZDELÁVACIE CENTRUM, N.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
LIEČEBNO VÝCHOVNÉ SANATÓRIUM
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŠTATUTÁR
(OZ FANTÁZIA DETÍ)
požitky: FUNKCIA VYKONÁVANÁ BEZ NÁROKU NA ODMENU
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/2, dátum vzniku: 08. 01. 2019
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 24. 05. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie DUNAJSKÁ LUŽNÁ - JÁNOŠIKOVÁ, rok zač. užívania: 2018, spôsob užívania: UBYTOVANIE V PRIESTOROCH N.O.
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->