Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203892
ID oznámenia: 
16870
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. IVAN JURÁŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (BIONT A.S)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
LAMBDA LIFE A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MUDr. MICHAL CSADER
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1056; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1056; podiel: BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2101; podiel: BSM
BYT+SKLAD; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9939; podiel: BSM
GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9939; podiel: BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9939; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/3
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 4/5
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 2/5
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/4
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 15/40
POHĽADÁVKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 18. 04. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2013
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->