Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B162004
ID oznámenia: 
15996
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JUDr. IRÉN SÁRKÖZY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
37544 € (z výkonu verejnej funkcie), 26400 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 5191; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 5191; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 290; podiel: 16,6%
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZA; číslo LV: 1016; podiel: 2/12
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZA; číslo LV: 1081; podiel: 1/14
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 836; podiel: 1/14
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZA; číslo LV: 1083; podiel: 191/3696
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZA; číslo LV: 1312; podiel: 95/19404
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 48; podiel: 133/4200
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie SOKOLCE - TURI; číslo LV: 569; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZA; číslo LV: 458; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie TRÁVNIK; číslo LV: 411; podiel: 2/3
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 49; podiel: 133/4200
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 833; podiel: 133/4200
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 50; podiel: 2777/44352
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 835; podiel: 2777/44352
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 51; podiel: 1/28
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 838; podiel: 1/28
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 943; podiel: 1/28
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 52; podiel: 1401/140000
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 839; podiel: 1401/140000
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 53; podiel: 5/294
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 840; podiel: 5/294
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 57; podiel: 4709/140000
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 239; podiel: 2/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 807; podiel: 1/70
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 832; podiel: 4867/70000
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 834; podiel: 31/462
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 837; podiel: 573/11088
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie BODZIANSKE LÚKY; číslo LV: 982; podiel: 2/12
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ČÍČOV; číslo LV: 748; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ KOSIHY; číslo LV: 544; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ČÍČOV; číslo LV: 1619; podiel: 1/4
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ČÍČOV; číslo LV: 2154; podiel: 56/512
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie TOŇ; číslo LV: 462; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1284; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1285; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie TOŇ; číslo LV: 539; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ KOSIHY; číslo LV: 884; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 2437; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 2124; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 320; podiel: 4/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1617; podiel: 4/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 2363; podiel: 4/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 2364; podiel: 4/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1084; podiel: 60/360
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1090; podiel: 1/3
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1091; podiel: 1/6
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1240; podiel: 4/48
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1241; podiel: 24/192
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1243; podiel: 24/192
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1270; podiel: 2/18
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1286; podiel: 1/9
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1296; podiel: 1/12
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1297; podiel: 5/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZEMIANSKA OLČA; číslo LV: 1668; podiel: 4/24
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 28; podiel: 1/18
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 1065; podiel: 1/10
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 1308; podiel: 1/10
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 1124; podiel: 1/1
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie ZLATNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 1917; podiel: 1/6
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie OKOLIČNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 122; podiel: 1/2
POĽNOHOSPODÁRSKY POZEMOK; kat. územie OKOLIČNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 1349; podiel: 1/4
POĽNOHOSPODÁRSKY POZENIOK; kat. územie OKOLIČNÁ NA OSTROVE; číslo LV: 1452; podiel: 1/13
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->