Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203482
ID oznámenia: 
15717
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. INGRID OLEJÁROVÁ, PhD, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNY ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
12531 € (z výkonu verejnej funkcie), 79435 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÚSCH,A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3504; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3504; podiel: BSM
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3350; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 3350; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie BORSKÝ PETER; číslo LV: 188; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO OSOBNÉ, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2016, podiel: BSM
AUTO OSOBNÉ, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 2014, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
BYTOVÉ ZARIADENIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->