Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203312
ID oznámenia: 
15420
titul, meno, priezvisko: 
Ing. INGRID LIPPAIOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ELEKTROENERGETICKÉ MONTÁŽE SPOL.S.R.O. ŽILINA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1139; podiel: 1/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1140; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1202; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 493; podiel: 1/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 529; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 569; podiel: 1/105
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 571; podiel: 5/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 585; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 598; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 616; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 944; podiel: 1/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 991; podiel: 3/250
ORNÁ PÔDA; kat. územie VIDINKA; číslo LV: 1139; podiel: 1/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1140; podiel: 1/100
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1202; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1203; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1204; podiel: 5/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie DIVINKA; číslo LV: 1205; podiel: 6/847
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie DIVINA; číslo LV: 1206; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie DLHÉ POLE; číslo LV: 3765; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAKOVANY-STRÁŽA; číslo LV: 1570; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1098; podiel: 1/1464
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1130; podiel: 3/61
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1138; podiel: 1/36
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 945; podiel: 1/1440
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1080; podiel: 1/237
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1913; podiel: 1/1464
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1141; podiel: 1/113
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1146; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1157; podiel: 1/12
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1161; podiel: 1/237
ORNÁPÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1166; podiel: 3/305
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1175; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1201; podiel: 1/84
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1208; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1223; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1250; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1252; podiel: 10/847
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1259; podiel: 13/881
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1274; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1292; podiel: 17/27072
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1327; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1329; podiel: 1/60
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1346; podiel: 1/1128
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1382; podiel: 1/24
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1388; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1390; podiel: 1/847
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1395; podiel: 2/271
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1440; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1401; podiel: 3689/358656
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1405; podiel: 6/847
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1409; podiel: 1/113
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1417; podiel: 1/72
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1421; podiel: 13/881
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1422; podiel: 17/17424
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1425; podiel: 17/288
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1428; podiel: 1/48
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1429; podiel: 3/305
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1431; podiel: 17/38304
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1434; podiel: 13/881
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1435; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1436; podiel: 13/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1453; podiel: 2/271
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1456; podiel: 3/305
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1457; podiel: 3/488
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1459; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1461; podiel: 14059/4064256
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1462; podiel: 1/127
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1468; podiel: 1/108
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1475; podiel: 1/237
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1489; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1495; podiel: 13/881
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1505; podiel: 1/48
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1508; podiel: 1/15
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1516; podiel: 13/881
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1563; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1660; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1676; podiel: 1/96
ZÁHRADA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1677; podiel: 1/24
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1678; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1679; podiel: 1/80
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1680; podiel: 1/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1681; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1682; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1683; podiel: 1/237
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1684; podiel: 1/237
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1685; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1686; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1687; podiel: 17/576
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1688; podiel: 13/881
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1689; podiel: 13/881
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1690; podiel: 1/113
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1702; podiel: 1/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1722; podiel: 1/84
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1721; podiel: 1/168
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1738; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1768; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1769; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1770; podiel: 1/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1771; podiel: 1/48
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1776; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1781; podiel: 1/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1801; podiel: 17/34560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1804; podiel: 17/27072
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1817; podiel: 1/194
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 1895; podiel: 17/864
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2022; podiel: 17/576
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2023; podiel: 3/305
TRVALÝ TRAVNÝ PORAS; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2024; podiel: 13/881
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2025; podiel: 17/360
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2101; podiel: 1/1464
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2150; podiel: 3/305
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2171; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2225; podiel: 5/593
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2303; podiel: 17/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2304; podiel: 17/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2305; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2406; podiel: 17/38304
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2408; podiel: 1/1464
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2415; podiel: 1/1464
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2306; podiel: 17/864
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2321; podiel: 1/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie SVEDERNÍK; číslo LV: 2322; podiel: 1/96
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KOTEŠOVÁ; číslo LV: 370; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->