Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202812
ID oznámenia: 
16918
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. IGOR TURUK, MM.L., MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (DOZORNÁ KOMISIA FONDU NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(MILLIARD MEDIA, S.R.O.)
KONATEĽ
(CRYSTAL TRADE, S.R.O.)
KONATEĽ
(EUBOIA GROUP, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA; číslo LV: 306; podiel: 1/1
BYT; kat. územie GRAD ZAGREB CENTAR, CHORVÁTSKO; podiel: 1/1
BYT; kat. územie GRAD ZAGREB MAKSIMIR, CHORVÁTSKO; číslo LV: 6294; podiel: 1/1
BYT; kat. územie GRAD ZAGREB CENTAR, CHORVÁTSKO; podiel: 1/1
BYT; kat. územie BANJ, CHORVÁTSKO; číslo LV: 1362; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 02. 07. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2011
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->