Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161954
ID oznámenia: 
15332
titul, meno, priezvisko: 
Bc. IGOR JANCKULÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDA VÚC PRE DOPRAVU
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ŽIADNE
POSLANEC VÚC
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: PLAT
PODPREDSEDA
(ORAVSKÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, O.Z.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KRUŠETNICA; číslo LV: 303; podiel: BSM
RODINNÝ DOM A GARÁŽ, kat. územie KRUŠETNICA; číslo LV: 303; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NÁMESTOVO-SLANICA; číslo LV: 1463; podiel: BSM
REKREAČNÉ CHATY, kat. územie NÁMESTOVO-SLANICA; číslo LV: 1463; podiel: BSM
BYT, GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie STARÉ MESTO, BRATISLAVA; číslo LV: 9762; podiel: BSM
OBCHODNÝ DOM ; kat. územie NÁMESTOVO; číslo LV: 2675; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NÁMESTOVO; číslo LV: 1416; podiel: 2533/10000
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NÁMESTOVO; číslo LV: 2277; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NÁMESTOVO; číslo LV: 1827; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2011, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 35%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: BSM
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 01. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->