Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Z182243
ID oznámenia: 
15731
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. PAVOL HOLEŠTIAK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre vysielanie a retransmisiu
príjmy za rok 2019: 
22793 € (z výkonu verejnej funkcie), 53434 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA ZA ZMOS H.KYSÚC
(SEVAK, A.S.)
požitky: BEZ ODMENY, BEZ MZDY
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MESTO ČADCA, MESTSKÝ ÚRAD ČADCA )
požitky: 200 EUR BRUTTO MESAČNÁ ODMENA POSLANCA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - 10 M2; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8288; podiel: 100%
POZEMOK - EKN; kat. územie ČADCA; číslo LV: 13410; podiel: 2/51
POZEMOK - 40 M2; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 8511; podiel: BSM
RODINNÝ DOM - DREVENICA A PRIĽAHLÉ POZEMKY; kat. územie ČADCA; číslo LV: 10549; podiel: 100%
3-IZBOVÝ BYT A PRIĽAHLÝ POZEMOK; kat. územie ČADCA ; číslo LV: 4177; podiel: 100%
3-IZBOVÝ BYT A PRIĽAHLÝ POZEMOK; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 7668; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2012, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100% , dátum vzniku: 15. 07. 2013
SPLÁTKOVÝ ÚVER NA NEHNUTEĽNOSŤ, podiel: 100% , dátum vzniku: 12. 08. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->