Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202449
ID oznámenia: 
15450
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JOZEF HLINKA, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KVETOSLAVOV; číslo LV: 822; podiel: 1/3
ZÁHRADA; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 378; podiel: 200/2520
ZÁHRADA; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 1388; podiel: 20/2520
ORNÁ PÔDA; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 1675; podiel: 10/21
ZÁHRADA; kat. územie LOMNICA; číslo LV: 1426; podiel: 30/180
LES; kat. územie LOMNICA; číslo LV: 1530; podiel: 224/2688
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 93/2013 Z.Z.; kat. územie LOMNICA; číslo LV: 1537; podiel: 352/59520
LES; kat. územie LOMNICA; číslo LV: 1591; podiel: 224/2688
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie LOMNICA; číslo LV: 1592; podiel: 224/2688
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 181/1995 Z.Z.; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 1749; podiel: 245/94500
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 181/1995 Z.Z.; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 1750; podiel: 245/94500
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 181/1995 Z.Z.; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 1751; podiel: 70/35700
SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI PODĽA ZÁKONA Č. 181/1995 Z.Z.; kat. územie LIEŠŤANY; číslo LV: 1752; podiel: 70/35700
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBROČNÁ; číslo LV: 1351; podiel: 5/21
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOBROČNÁ; číslo LV: 1350; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 08. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->