Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202427
ID oznámenia: 
15258
titul, meno, priezvisko: 
Ing. EDUARD HEGER
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38885 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSEDNÍCTVA OĽANO
(OĽANO-NOVA-KÚ ZDOLA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2900; podiel: 1/1
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOĆNÝCH ČASTIACH A SPOLOĆNÝCH ZARIADENIACH; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2900; podiel: 8151/306860
ORNÁ PÔDA; kat. územie JABLONEC; číslo LV: 1045; podiel: 1/2
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2900; podiel: 1/1
PODIEL PRIESTORU NA SPOLOĆNÁCH ČASTIACH A SPOLOĆNÝCH ZARIADENIACH; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2900; podiel: 6977/306860
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O, podiel: 100%
PODIEL V S.R.O, podiel: 19,1%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 29. 06. 2016
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 31. 10. 2005
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2014
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->