Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X091097
ID oznámenia: 
8238
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. KAROL HAŤAPKA
oznámenie za rok: 
2014
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľ jej kancelárie
príjmy za rok 2014: 
16151 € (z výkonu verejnej funkcie), 82516 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2014: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2014: 
neuvedené
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT, SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
(Mgr. KAROL HAŤAPKA)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM SO ZÁHRADOU; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo parcely: 2846/7; LV č. 3425; podiel: 100 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER

Deň v parlamente

<- ->