Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121499
ID oznámenia: 
17057
titul, meno, priezvisko: 
Ing. AUGUSTÍN HAMBÁLEK
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2020: 
13270 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN KOMISIE
(ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCIÍ POLITICKÝCH STRÁN)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 644; podiel: 100%
GARÁŽ; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6745; podiel: 100%
BYT; kat. územie CALVIA; číslo LV: 152; podiel: 100%
BYT; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 6852; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie DÚBRAVA; číslo LV: 1462; podiel: 100%
POZEMOK; kat. územie TRNAVA; číslo LV: 12693; podiel: 100%
RODINNÝ DOM S PRÍSTREŠKOM PRE AUTO; kat. územie TRNAVA - MODRANKA; číslo LV: 2677; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES- BENZ, rok výroby: 2011, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->