Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161951
ID oznámenia: 
15930
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. MARTIN GLVÁČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
56644 € (z výkonu verejnej funkcie), 310000 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - APP.; kat. územie DONOVALY; číslo LV: 2886; podiel: 100%
APPARTMANS TRATICE 3 SUKOŠAN; kat. územie ZADAR; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE NEHNUTEĽNOSTÍ, podiel: 100%
ELEKTRONIKA, podiel: 100%
ŠPERKY, HODINKY, DRAHÉ KOVY, podiel: 100%
UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 100%
ÚŽITKOVÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2012, podiel: 100%
ÚŽITKOVÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: MERCEDES-BENZ, rok výroby: 2013, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: JAGUAR, rok výroby: 1999, podiel: 100%
SKÚTER, továrenská značka: SEADOO, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PÔŽIČKY FYZICKÝM OSOBÁM, podiel: 100%
PÔŽIČKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM, podiel: 100%
ÚSPORY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
RUČENIE ZÁVÄZKU, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 06. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA NOVÉ MESTO, rok zač. užívania: 2008, spôsob užívania: NÁJOM 50%
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->