Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202467
ID oznámenia: 
16700
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARTIN FECKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 8155 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 1294; podiel: 1/2 BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 918; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 2148; podiel: 23/516
ZÁHRADY; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 918; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 2240; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 2132; podiel: 254/1920
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 2345; podiel: 8/238
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo LV: 2345; podiel: 8/238
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ĽUBOTICE; číslo LV: 2264; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOLIVAR; číslo LV: 2617; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie BABIN POTOK; číslo LV: 232; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BABIN POTOK; číslo LV: 232; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo LV: 643; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo LV: 1065; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo LV: 869; podiel: 1/4
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo LV: 870; podiel: 1/370
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo LV: 870; podiel: 1/370
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo LV: 870; podiel: 1/370
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TERŇA; číslo LV: 870; podiel: 1/370
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TERŇA; číslo LV: 1014; podiel: 1/370
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo LV: 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo LV: 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo LV: 643; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 689; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 690; podiel: 6/144
SYPANEC; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1302; podiel: 6/144
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 694; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 746; podiel: 6/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENÁKA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENCA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENCA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENCA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENCA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1152; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1260; podiel: 9/30
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie S. ČERVENICA; číslo LV: 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie HANIGOVCE; číslo LV: 671; podiel: 2/12
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PODHRADNÍK; číslo LV: 451; podiel: 8/238
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 701; podiel: 5/64
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 701; podiel: 5/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SENNÉ; číslo LV: 1109; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 518; podiel: 5/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 518; podiel: 5/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 518; podiel: 5/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 518; podiel: 5/64
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 314; podiel: 3/128
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 471; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 226; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 425; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 425; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 425; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 425; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 425; podiel: 7/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 425; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 470; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 470; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 470; podiel: 3/8
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 470; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 227; podiel: 5/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 227; podiel: 5/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 227; podiel: 5/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 426; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 426; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 224; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 224; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 427; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 427; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 223; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 223; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 716; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 176; podiel: 3/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKÚSY; číslo LV: 630; podiel: 5/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/2, dátum vzniku: 27. 09. 2011
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL - LEASING, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->