Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202359
ID oznámenia: 
15354
titul, meno, priezvisko: 
prof. MUDr. EVA HORVÁTHOVÁ, PhD., MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EUROPLAZMA HAINBURG
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
ALLERGIEZENTRUM WIEN WEST
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PODPREDSEDNÍČKA SPRÁVNEJ RADY
(SPOLOČNOSŤ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA)
požitky: ODMENA V ROKU 2018 NA DOHODU O VYKONANÍ PRÁCE NA PRÍPR. KONFERENCIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie GATTENDORF, GB NEUSIEDL AM SEE, RAKÚSKO; číslo LV: EZ 1094 KG 32007 GATTENDORF; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2017, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FORD, rok výroby: 2010, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: CITROËN, rok výroby: 2006, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
SPORENIE, podiel: 100%
POHĽADÁVKA S PRÍSLUŠENSTVOM V EXEKUČNOM KONANÍ, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 19. 09. 2012
BEZÚČELOVÝ ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 29. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA III - NOVÉ MESTO, VINOHRADY, rok zač. užívania: 2017, spôsob užívania: PRÍLEŽITOSTNÉ UŽÍVANIE
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->