Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203284
ID oznámenia: 
15512
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ERNA DOHNÁLIKOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE IVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT A SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL ; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4898; podiel: 1/1
BYT A SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 5911; podiel: 1/1
POZEMKY, ORNÁ PÔDA; kat. územie ZELENEČ, BÍŇOVCE; číslo LV: 466, 2114, 629, 630, 609; podiel: SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL
RODINNÝ DOM S POZEMKOM A ZÁHRADOU; kat. územie BRATISLAVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 2048; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM S POZEMKOM A ZÁHRADOU; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 2148; podiel: 1/4
ZASTAVANÁ PLOCHA A ZÁHRADA; kat. územie ZELENEČ; číslo LV: 136; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 19. 12. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->