Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
G172171
ID oznámenia: 
16661
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ERIKA ZAJACOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Súdnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 58591 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KRAJSKÝ SÚD TRENČÍN
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA, ORNÁ PÔDA, VODNÁ PLOCHA; kat. územie BÁNOVCE NAD BEBRAVOU; číslo LV: 1348; podiel: 1/1 BSM
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ČIERNA LEHOTA; číslo LV: 162; podiel: 1/1 BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA 2; číslo LV: 2979; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAY, rok výroby: 2005, podiel: 1/1 BSM
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: SEAT, rok výroby: 2017, podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ZOSTATOK NA ÚČTE , podiel: 1/1 BSM
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 08. 04. 1998
ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 26. 05. 2003
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, kat. územie BYSTRÁ, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: DOŽIVOTNÉ UŽÍVANIE NEHNUTEĽNOSTI
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->