Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161919
ID oznámenia: 
15429
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ERIK TOMÁŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SMER SOCIÁLNA DEMOKRACIA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 2808; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8218; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8218; podiel: 50%
DOM; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 3062; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY NÁDVORIA; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 3062; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 8218; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2017, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 01. 12. 2010
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 11. 12. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->