Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202527
ID oznámenia: 
16741
titul, meno, priezvisko: 
PaedDr. DUŠAN STRIEBORNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
38184 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(KÚPELE DUDINCE,A.S.)
požitky: NIE
KONATEĽ
(ZDRUŽENIE HONT, S.R.O.)
požitky: NIE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie DUDINCE; číslo LV: 68; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 160; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 160; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 263; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 264; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 265; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 265; podiel: 1/6
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 281; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 169; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 169; podiel: 1/6
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 169; podiel: 1/6
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 208; podiel: 1/24
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 235; podiel: 1/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 235; podiel: 1/3
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 312; podiel: 168/5040
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 316; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZEMIANSKY VRBOVOK; číslo LV: 316; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KOZÍ VRBOVOK; číslo LV: 211; podiel: 168/5040
BYT; kat. územie DUDINCE; číslo LV: 785; podiel: 1/1
ZÁHRADNÁ CHATKA; kat. územie DUDINCE; číslo LV: 1143; podiel: 1/1
ZÁHRADA A ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DUDINCE; číslo LV: 1143; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: KIA, rok výroby: 2011, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->