Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203995
ID oznámenia: 
16056
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DUŠAN HALGAŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP INFRASTRUCTURE, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NAFTA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(ELITE HOLDING A.S.)
KONATEĽ
(DIPLOMAT INVEST, S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(BELUNA A.S.)
KONATEĽ
(SUNNY ONE S.R.O.)
ŽIVNOSŤ - MAJITEĽ
(Ing. DUŠAN HALGAŠ - LUMINOS)
KONATEĽ
(CAREO S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM A DVOJGARÁŽ; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 4165; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1937; podiel: 1/1 BSM
BYT A NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2724; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŠAMORIN; číslo LV: 2721; podiel: 47/1043
POZEMOK; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 2722; podiel: 70/1654
GARÁŽ; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1937; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
NEPRIAMY PODIEL V S.R.O., podiel: 10%
NEPRIAMY PODIEL V S.R.O., podiel: 20%
NEPRIAMY PODIEL S.R.O., podiel: 20%
NEPRIAMY PODIEL V S.R.O., podiel: 10%
PODIEL V A.S., podiel: 20%
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 33%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->