Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD202753
ID oznámenia: 
16055
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DAVID HLUBOCKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
riaditeľ štátneho podniku (VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Š.P.)
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(AGROPARK MODRANY S.R.O.)
KONATEĽ
(SAT SYSTÉMY AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY S.R.O.)
KONATEĽ
(DHH, SPOL. S R.O.)
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(NOVIS INSURANCE COMPANY, NOVIS VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, NOVIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, NOVIS POISŤOVŇA, A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(DEBITUM A.S.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VRAKUŇA (BRATISLAVA); číslo LV: 259; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie VRAKUŇA; číslo LV: 259; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL VO FIRME, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 13. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->