Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
L182239
ID oznámenia: 
15697
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DANIEL ZMEKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
68124 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 7462; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE - RODINNÝ DOM; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 7462; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 7630; podiel: 73/324
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 1800; podiel: 35/1008
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2548; podiel: 5/72
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3301; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3343; podiel: 7/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2295; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2590; podiel: 7/18
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2940; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2941; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2943; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2944; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3291; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3295; podiel: 673/1536
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3296; podiel: 2/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3298; podiel: 5/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3299; podiel: 3/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3300; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3302; podiel: 2/3
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3303; podiel: 4/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3306; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3307; podiel: 1/3
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3334; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3336; podiel: 73/324
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3344; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 6134; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 6753; podiel: 5/72
ORNÁ PÔDA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 7479; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA, ZÁHRADA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2526; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 2526; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRAJNÉ; číslo LV: 3174; podiel: 7808/17568
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 851; podiel: 89/336
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 3056; podiel: 1/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 854; podiel: 53/280
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1443; podiel: 2/7
OSTATNÁ PLOCHA, ZÁHRADA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1321; podiel: 32/112
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1873; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2081; podiel: 1/2
OVOCNÝ SAD; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2158; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2349; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1332; podiel: 2/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1331; podiel: 2/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1329; podiel: 2/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1327; podiel: 2/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2851; podiel: 22/28
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1325; podiel: 2/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1322; podiel: 2/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1323; podiel: 2/7
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 846; podiel: 1620/5040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 857; podiel: 1620/5040
LESNÝ POZEMOK; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1330; podiel: 2/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2855; podiel: 1/2
LESNÝ POZEMOK, ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1319; podiel: 4/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 1326; podiel: 2/7
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2927; podiel: 2/7
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 2952; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 856; podiel: 1210/5040
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KOSTOLNÉ; číslo LV: 852; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2008, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 28. 02. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->