Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZN202488
ID oznámenia: 
16792
titul, meno, priezvisko: 
Ing. DANIEL GUSPAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA RUŽINOV; číslo LV: 1472; podiel: 1/1
5X OSTATNÁ PLOCHA, 6X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 1007; podiel: 1/1
ZÁHRADA, ROZOSTAVANÁ BUDOVA, 2X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 9940; podiel: 1/1
BUDOVA, POZEMOK; kat. územie Z.O. ŠIBENIK; číslo LV: 1849, 4017; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOCYKEL, továrenská značka: HD, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
VODNÝ SKÚTER, továrenská značka: BOMBARDIER, rok výroby: 2005, podiel: 1/1
ZBIERKA UMELECKÝCH A ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV, podiel: 1/1
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, podiel: 1/1
OBCHODNÉ PODIELY, podiel: 1/1
DLHOPISY, podiel: 1/1
PODIELOVÉ LISTY, podiel: 1/1
PÔŽIČKA PRÁVNICKEJ OSOBE, podiel: 1/1
PÔŽIČKA FYZICKEJ OSOBE, podiel: 1/1
ÚSPORY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 12. 2016
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 02. 02. 2017
PÔŽIČKA OD FYZICKEJ OSOBY, podiel: 1/1, dátum vzniku: 31. 12. 2010
PÔŽIČKA OD FYZICKEJ OSOBY, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 05. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->