Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101236
ID oznámenia: 
15333
titul, meno, priezvisko: 
Ing. IGOR CHOMA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 65709 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÁHOSTAV-SK
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, GARÁŽE, ZÁHRADNÝ DOMČEK, SKLAD, WELNESS; kat. územie ŽILINA-BYTČICA; číslo LV: 1382; podiel: 50%
BYT 2-IZBOVÝ + NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 3949; podiel: 50%
BYT 3-IZBOVÝ + NEBYTOVÉ PRIESTORY; kat. územie ŽILINA; číslo LV: 5877; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŽILINA-BYTČICA; číslo LV: 1382; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ŽILINA-BYTČICA; číslo LV: 1382; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4047, 3949, 4237; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRÚTKY; číslo LV: 1962; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie VRÚTKY; číslo LV: 1042; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BRATISLAVA; číslo LV: 4047; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2018, podiel: 50%
AUTOMOBIL, továrenská značka: VW, rok výroby: 2015, podiel: 50%
MOTOCYKEL, továrenská značka: H-D, rok výroby: 2014, podiel: 50%
MOTOCYKEL, továrenská značka: HONDA, rok výroby: 2010, podiel: 50%
ZARIADENIE DOMU, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 15. 10. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->