Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B0424
ID oznámenia: 
15196
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BÉLA BUGÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
38342 € (z výkonu verejnej funkcie), 753 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 1790; podiel: 16%
ORNÁ PÔDA; kat. územie KVETOSLAVOV; číslo LV: 850; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie MACOV; číslo LV: 152; podiel: 33%
TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie VRAKÚŇ; číslo LV: 1361,1185; podiel: 1/6
ORNÁ PÔDA; kat. územie VRAKÚŇ; číslo LV: 1125; podiel: 8/216
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie ŠAMORÍN; číslo LV: 3472; podiel: 1/16
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
HODINKY, UMELECKÉ PREDMETY, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 26%
OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 75%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2019
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->