Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
C202434
ID oznámenia: 
19610
titul, meno, priezvisko: 
JÁN BUDAJ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
člen vlády Slovenskej republiky
poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec mestskej časti
príjmy za rok 2020: 
54530 € (z výkonu verejnej funkcie), 1110 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY)
požitky: ODMENA
PREDSEDA
(STRANA ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE LIBERÁLNY KLUB)
požitky: NEMÁM
ČLEN PREDSEDNÍCTVA
(OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BRATISLAVA III, RAČA; číslo LV: 2451; podiel: BSM
BYT; kat. územie BRATISLAVA I, STARÉ MESTO; číslo LV: 6590, 6597; podiel: BSM
STAVBA NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU (CHALUPA); kat. územie UHLISKÁ; číslo LV: 212; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
ŠTÁTNA CENA J. M. HURBANA S FINANČNOU ODMENOU, dátum prijatia: 12. 10. 2020

Deň v parlamente

<- ->