Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204048
ID oznámenia: 
15990
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BRANISLAV ILKOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(NETBUILDING SLOVENSKO S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
RIADITEĽ
(NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA MICHALA STRENKA)
požitky: NEMÁM ŽIADNE PÔŽITKY Z FUNKCIE RIADITEĽA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE MICHALA STRENKA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE-TERASA; číslo LV: 16077; podiel: 5160/606400
BYT; kat. územie KOŠICE-TERASA; číslo LV: 16077; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 9960; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 5777; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 9077; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 795; podiel: 5/6
ZÁHRADA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 795; podiel: 5/6
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 795; podiel: 5/6
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 4101; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 4101; podiel: 1/1
PIVNICA A SAUNA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 4101; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ŠTVORKOLKA, továrenská značka: GSMOON, rok výroby: 2006, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: FORD, rok výroby: 1980, podiel: 1/1
NÁKLADNÉ VOZIDLO, továrenská značka: PRAGA, rok výroby: 1959, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: TRABANT, rok výroby: 1974, podiel: 1/1
MOTOCYKEL-TROJKOLKA, továrenská značka: VELOREX, rok výroby: 1959, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: WARTBURG, rok výroby: 1961, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 04. 2008
AMERICKÁ HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 24. 05. 2018
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 25. 07. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->