Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161956
ID oznámenia: 
24706
titul, meno, priezvisko: 
BORIS KOLLÁR
oznámenie za rok: 
2021
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2021: 
42900 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(SME RODINA, HNUTIE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM; kat. územie KOH SAMUI, THAJSKO; podiel: 1/1
CHATA; kat. územie BERG RAKÚSKO; podiel: 1/1
STAVBA; kat. územie DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY; podiel: 1/1
BYT S PODIELOM NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENÍ BYTOVÉHO DOMU; kat. územie PORTALS NOUS, ŠPANIELSKO; podiel: 1/1
BYT; kat. územie STARÉ MESTO/ BRATISLAVA; číslo LV: 5549; podiel: 13/443
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A ZARIADENIACH K BYTU; kat. územie STARÉ MESTO/ BRATISLAVA; číslo LV: 5549; podiel: 7733/356635
PODIEL NA POZEMKU; kat. územie STARÉ MESTO/ BRATISLAVA; číslo LV: 5550; podiel: 7257/442081
RODINNÝ DOM S POZEMKOM A ZÁHRADOU; kat. územie STARÉ MESTO / BRATISLAVA; číslo LV: 1026; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKOM A ZÁHRADOU; kat. územie STARÉ MESTO / BRATISLAVA; číslo LV: 373; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie HUBICE / DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 383; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VYBAVENIE BYTU, DOMOV A CHATY, podiel: 100%
UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ HODNOTY, podiel: 100%
ZBIERKA HODINIEK A ŠPERKOV, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE V AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTIACH, podiel: 1/1
OBCHODNÉ PODIELY V S.R.O. S PODIELOM 100%, 90%, 85%, 67%, 51%, 49%, 48%, 25% A MENEJ AKO 25%, podiel: 1/1
AUTORSKÉ PRÁVA, podiel: 100%
PENIAZE A VKLADY V BANKÁCH, podiel: 100%
POHĽADÁVKY, podiel: 100%
OCHRANNÉ ZNÁMKY, podiel: 100%
CENNÉ PAPIERE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
FINANČNÉ RUČENIA A ZÁRUKY, podiel: 100%, dátum vzniku: 11. 02. 2019
FINANČNÉ RUČENIA A ZÁRUKY, podiel: 100%, dátum vzniku: 10. 01. 2018
FINANČNÉ RUČENIA A ZÁRUKY, podiel: 100%, dátum vzniku: 26. 08. 2019
ZÁVÄZKY, ÚVERY, PÔŽIČKY, podiel: 100%, dátum vzniku: 01. 01. 2019
RUČENIA A ZÁRUKY, podiel: 100%, dátum vzniku: 30. 09. 2021
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->