Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202546
ID oznámenia: 
16404
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. BORIS AŽALTOVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODI NY SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(CONCERTO S.R.O.)
KONATEĽ
(GESAMTKUNSTWERK S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(NADÁCIA TERRA MUSICA BRATISLAVENSIS)
požitky: NEPLATENÁ FUNKCIA
ČLEN SPRÁVNEV RADY
(NADÁCIA GESAMTKUNSTWERK)
požitky: NEPLATENÁ FUNKCIA
POSLANEC
(MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO - BA - STARÉ MESTO)
požitky: ODMENA POSLANCA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(FOND ARCHITEKTA WEINWURHA W.F.)
požitky: NEPLATENÁ FUNKCIA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 1/1
PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH, SPOL. ZAR. A POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 10304/553681
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
UMELECKÉ DIELA, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O, podiel: 49%
ŽIVOTNÁ POISTKA, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 12. 12. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->