Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B101218
ID oznámenia: 
15236
titul, meno, priezvisko: 
Ing. JAROSLAV BAŠKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
42732 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CONTINENTAL MATADOR RUBBER S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ORGANIZÁCIE ZA TSK
(TRENČÍN REGIONÁLNA KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT 1/1 A GARÁŽ 1/200; kat. územie BRATISLAVA II, RUŽINOV; číslo LV: 3378; podiel: BSM
PODIEL SPOLOČNÉ PRIESTORY A POZEMOK (5977/2073955); kat. územie BRATISLAVA II, RUŽINOV; číslo LV: 3378; podiel: BSM
PODIEL SPOLOČNÉ PRIESTORY A POZEMOK (505600/2073955); kat. územie BRATISLAVA II, RUŽINOV; číslo LV: 3378; podiel: BSM
RODINNÝ DOM (1/1); kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2192; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA (1/1); kat. územie DOHŇANY; číslo LV: 2192; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2004, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 19. 02. 2008
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 20. 12. 2010
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->