Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202656
ID oznámenia: 
16103
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANTON NOVOSÁD
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (DOMOV SPEVÁCKEHO ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA
(OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA POVÁŽSKÁ BYSTRICA)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 705; podiel: 45/1178
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2041; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2040; podiel: 3/4
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2038; podiel: 3/16
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1997; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1958; podiel: 3/32
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1956; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1954; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1916; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1915; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1912; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1827; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1733; podiel: 3/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1530; podiel: 67/336
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1380; podiel: 1/42
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1364; podiel: 3/128
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1362; podiel: 3/16
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1361; podiel: 3/16
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1350; podiel: 1/105
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1359; podiel: 1/8
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1360; podiel: 17/144
ZASTAVANÁ A OSTATNÁ PLOCHA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 7829/386400
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 12/99; podiel: 3/4
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1298; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 738; podiel: 1/7
ZÁHRADA, ZASTAVANÁ A OSTATNÁ PLOCHA,ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 654; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 231; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1380; podiel: 2/140
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1364; podiel: 2/768
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1359; podiel: 2/144
ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1350; podiel: 2/105
ZASTAVANÁ A OSTATNÁ PLOCHA, LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1305; podiel: 606/257600
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2041; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2040; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1299; podiel: 2/24
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2038; podiel: 2/96
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1997; podiel: 2/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1956; podiel: 2/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOCE; číslo LV: 1954; podiel: 2/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1916; podiel: 2/96
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1915; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1912; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1827; podiel: 2/96
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1362; podiel: 2/96
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, ZÁHRADA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1361; podiel: 2/96
LESNÝ POZEMOK, TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1298; podiel: 2/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 738; podiel: 1/7
LESNÝ POZEMOK; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 705; podiel: 10/2356
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1958; podiel: 2/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1530; podiel: 34/2016
ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1979; podiel: 34/2016
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 1733; podiel: 2/192
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 4211; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 4212; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2726; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2731; podiel: 1/9
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2732; podiel: 1/9
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2730; podiel: 1/9
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2729; podiel: 1/9
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2728; podiel: 1/18
LESNÝ POZEMOK, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie HORNÉ KOČKOVCE; číslo LV: 2853; podiel: 21/5724
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HORENICE; číslo LV: 867; podiel: 7829/386400
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie HORENICE; číslo LV: 867; podiel: 606/257600
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HLOŽA-PODHORIE; číslo LV: 3528; podiel: 7/10000
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HLOŽA-PODHORIE; číslo LV: 2933; podiel: 122/1382400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HLOŽA-PODHORIE; číslo LV: 2933; podiel: 366/1382400
LESNÝ POZEMOK; kat. územie HLOŽA - PODHORIE; číslo LV: 2933; podiel: 61/1382400
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->