Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202382
ID oznámenia: 
15471
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANNA MIERNA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
34686 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN
(ZDRUŽENIE BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV JAVORINA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN PREDSTAVENSTVA
(OOCR ZÁHORIE)
požitky: ŽIADNE
ČLEN VÝBORU ZÁSTUPCOV AKCIONÁROV
(BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie SKALICA; číslo LV: 3325; podiel: 1/1
DVOJIZBOVÝ BYT; kat. územie SKALICA; číslo LV: 6607; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie HORNÉ SRNIE; číslo LV: 2046; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie HORNE SRNIE; číslo LV: 2380; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
SPORENIE III. PILIER, podiel: 1/1
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 09. 08. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->