Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZA203530
ID oznámenia: 
16029
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ANDREJ JURIS
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(ENERGY SIGMA ADVISORY S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 5512; podiel: BSM
PIVNICA; kat. územie BRATISLAVA KARLOVA VES; číslo LV: 4123; podiel: BSM
RODINNY DOM A POZEMOK; kat. územie UHLISKÁ, OKRES LEVICE; číslo LV: 74; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, NOVOSTAVBA; kat. územie UHLISKÁ, OKRES LEVICE; číslo LV: V PROCESE ZÁPISU DO KATASTRA; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIOVÝ PODIEL V INVESTIČNOM FONDE, podiel: 0,7%
MAJETKOVÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1/1
DÔCHODKOVÉ SPORENIE V DSS A DDS, podiel: 1/1
HOTOVOSŤ, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
PÔŽIČKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 23. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->