Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC06534
ID oznámenia: 
15372
titul, meno, priezvisko: 
Ing. MARIÁN ALBERT, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÚSCHA.S. KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
39788 € (z výkonu verejnej funkcie), 75121 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÚSCH A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EKONOMICKO PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ
(VÚSCH A.S.)
požitky: PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie MLYNKY; číslo LV: 618; podiel: 50%
REKREÁČNE ZARIADENIE; kat. územie MLYNKY; číslo LV: 740; podiel: BSM
RODINNÝ DOM A ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie KOŠICE-ZAPAD; číslo LV: 11949; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICE-TERASA; číslo LV: 16543; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE-TERASA; číslo LV: 16025; podiel: BSM
BYT; kat. územie KOŠICE TERASA; číslo LV: 16353; podiel: BSM
BYT ; kat. územie KOŠICE TERASA; číslo LV: 16353; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICE LORINČÍK; číslo LV: 1793; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE LORINČÍK; číslo LV: 1793; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NADVORIA; kat. územie KOŠICE ZÁPAD; číslo LV: 11949; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE ZÁPAD; číslo LV: 16324; podiel: BSM
APARTMÁNOVÝ BYT; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo LV: 938; podiel: BSM
BYT; kat. územie KOŠICE HUŠTAKY; číslo LV: 13270; podiel: BSM
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie KOŠICE LETNÁ; číslo LV: 3778; podiel: BSM
BYT; kat. územie KOŠICE LETNÁ; číslo LV: 3778; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: BSM
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2012, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 28. 09. 2005
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 30. 11. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNY
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
ŽIADNY
prijaté dary alebo iné výhody: 
ŽIADNE
ŽIADNE

Deň v parlamente

<- ->