Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161957
ID oznámenia: 
15472
titul, meno, priezvisko: 
doc. PaedDr. ADRIANA PČOLINSKÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 21646 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
FA HUMANITNÝCH VIED ŽILINSKEJ UNIVERZITY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT, 2 GARÁŽOVÉ STÁTIA, PREDZÁHRADKA; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 6397, 6547; podiel: BSM 50%
SPOLOČNÉ PRIESTORY, PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 6636, 5762; podiel: BSM 1%
SPOLOČNÉ PRIESTORY, PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 6636, 5762; podiel: BSM 0,08%
BYT; kat. územie BRATISLAVA - DÚBRAVKA; číslo LV: 3257; podiel: 16%
SPOLOČNÉ PRIESTORY, PODIEL NA POZEMKU; kat. územie BRATISLAVA - DÚBRAVKA; číslo LV: 4560; podiel: 0,2%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY, podiel: 50% BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50% BSM, dátum vzniku: 29. 06. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->