Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203009
ID oznámenia: 
16541
titul, meno, priezvisko: 
ÁRPÁD HORVÁTH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
53017 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO KOLÁROVO
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10292; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10292; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10292; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10292; podiel: 50%
GARÁŽ; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 10292; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 11481; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 11481; podiel: 50%
ZÁHRADA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 11481; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KOLÁROVO; číslo LV: 11481; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO , továrenská značka: ŠKODA OCTAVIA, rok výroby: 2008, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->