Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
Z121736
ID oznámenia: 
19628
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. MARTA DANIELOVÁ
oznámenie za rok: 
2020
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen Rady pre vysielanie a retransmisiu
príjmy za rok 2020: 
53124 € (z výkonu verejnej funkcie), 3250 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SAMOSPRÁVY 0709
(BYTOVÉ DRUŽSTVO PETRŽALKA BD-P)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
3-IZBOVÝ BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE + POZEMOK; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2189; podiel: 1/1
GARÁŽOVÉ MIESTO; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3561; podiel: 1/2
1 IZBOVÝ BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE - DEDIČSTVO Z 2.2013; kat. územie KARLOVÁ VES; číslo LV: 3247; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2004, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČASTINY Z KUPÓN. PRIVATIZÁCIE ČEZ, podiel: 1/2
ÚSPORY NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->