Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B121500
ID oznámenia: 
9580
titul, meno, priezvisko: 
ALOJZ HLINA
oznámenie za rok: 
2016
oznámenie bolo podané: 
k 31. marcu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2016: 
8160 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
paušálne náhrady za rok 2016: 
neuvedené (z výkonu verejnej funkcie), neuvedené (iné)
ostatné príjmy za rok 2016: 
30000 €, druh príjmu: DIVIDENDA
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo parcely: 3021/2,3021/1; LV č. 2900; podiel: 50 %
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA POD DOMOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo parcely: 3021/9; LV č. 7559; podiel: 50 %
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA POD DOMOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo parcely: 3021/1,3021/2; LV č. 7758; podiel: 50 %
DOM; kat. územie BRATISLAVA-STARÉ MESTO; číslo parcely: 1752/3,1752/6; LV č. 799; podiel: 50 %
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY; kat. územie SVÄTÝ JUR; číslo parcely: 1904/2; LV č. 2211; podiel: 50 %
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy: 
NÁBYTOK
ÚSPORY
AUTOMOBIL
AKCIE
HYPOTEKÁRNY ÚVER
PODIEL V S.R.O.

Deň v parlamente

<- ->