Predseda NR SR Peter Pellegrini prijal prezidentku Helénskej republiky Katerinu Sakellaropuluovú Vytlačiť stránku / Print page

15. 3. 2024 14:05

Bratislava, 15. marca 2024 (Kancelária NR SR) - Bilaterálne vzťahy, podpora vstupu krajín Západného Balkánu do Európskej únie, ale aj vojna na Ukrajine a migrácia boli hlavnými témami stretnutia predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho a prezidentky Helénskej republiky Kateriny Sakellaropuluovej.

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v piatok dopoludnia prijal prezidentku Helénskej republiky Katerinu Sakellaropuluovú. Stretnutie sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade v rámci jej oficiálnej návštevy v Slovenskej republike. Na začiatku stretnutia bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Helénskej republiky, ktoré signovala štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a zástupca ministra pre klimatickú krízu a civilnú ochranu Helénskej republiky Georgios Kotsiras. Memorandum sa týka požiarnej prevencie a reakcií na prípadné živelné katastrofy.

Úvodnou témou rokovania medzi predsedom parlamentu a prezidentkou boli bilaterálne vzťahy medzi krajinami, pričom obaja ústavní činitelia sa zhodli na ich veľmi dobrej úrovni. „Helénska republika je naším blízkym partnerom nielen v Európskej únii, ale aj spoľahlivým spojencom v rámci NATO. Zdieľame podobné názory v rôznych témach, a práve to považujem za kľúčový faktor v ďalšom prehlbovaní vzťahov medzi Slovenskom a Gréckom,“ uviedol P. Pellegrini. V tejto súvislosti dodal, že potenciál vidí aj v rozšírení spolupráce medzi parlamentmi, a to napríklad v súvislosti s výmenou skúseností na úrovní zahraničných či branno-bezpečnostných výborov oboch krajín.

K. Sakellaropuluová zase ocenila pomoc Slovenska pri hasení požiarov, ktoré vypukli v lete roku 2021. „Veľmi si vážime rýchlu reakciu Slovenska na naše žiadosti o pomoc pri hasení požiarov, ktoré vypukli na ostrove Evia. A to nielen my politici, ale aj bežní ľudia,“ skonštatovala grécka prezidentka. Dodala, že práve podpísaním memoranda sa spolupráca a vzťahy medzi Helénskou republikou a Slovenskom zintenzívnia.

Ďalšou témou rokovania bola podpora vstupu krajín Západného Balkánu do Európskej únie. „Slovenská republika plne podporuje, aby sa Európska únia rozšírila aj o štáty Západného Balkánu. Práve preto Slovensko kladie dôraz tak na čo najskoršie otvorenie prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou, ako aj na podporu integrácie ďalších potenciálnych členských krajín do Európskej únie,“ zdôraznil predseda NR SR. Prezidentka v nadväznosti na to dodala, že Helénska republika taktiež podporuje vstup západo-balkánskych štátov do EÚ.

Jedným z bodov rokovania bola taktiež vojna na Ukrajine. Obaja ústavní činitelia sa zhodli, že Slovensko aj Helénska republika plne rešpektujú suverenitu, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Predseda parlamentu pripomenul, že Slovensko bude pokračovať v pomoci Ukrajine, avšak sústrediť sa bude predovšetkým na pomoc humanitárneho charakteru. „Najmä povojnová obnova Ukrajiny bude veľmi veľkou výzvou, pretože si bude vyžadovať systematické riešenia. Bude dôležité, aby obnova Ukrajiny bola súčasne prepojená s reformami, ktoré Ukrajiny musí urobiť pre vstup do Európskej únie. Najmä v oblasti reforiem je Slovensko pripravené zdieľať svoje skúsenosti s Ukrajinou,“ doplnil Peter Pellegrini.

V závere stretnutia načrtli taktiež tému nelegálnej migrácie. K. Sakellaropuluová v tejto súvislosti ocenila spoločný grécko-slovenský projekt, ktorý realizovalo Ministerstvo vnútra SR, a ktorý bol zameraný na zlepšenie prístupu migrantov k službám zdravotnej starostlivosti na gréckych ostrovoch. „Slovenská republika je v otázke migrácie naďalej pripravená poskytnúť finančnú, personálnu i materiálnu pomoc, a to nielen v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej, predovšetkým v krajinách pôvodu migrácie a tranzitných krajinách,“ vysvetlil P. Pellegrini.

Za Národnú radu SR sa na dnešnom oficiálnom prijatí zúčastnili taktiež podpredseda parlamentu Peter Žiga a predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák.

Deň v parlamente

<- ->