Slávnostné odovzdávanie certifikátov absolventom stážového programu v Kancelárii NR SR Vytlačiť stránku / Print page

2. 6. 2023 13:25

Bratislava 2. jún 2023 (Parlamentný inštitút) - Vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu ukončila 1. júna 2023 Kancelária NR SR jubilejný XXV. ročník stážového programu študentov vysokých škôl. Slávnostné odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom sa konalo za účasti vedúceho Kancelárie NR SR, hostí z Veľvyslanectva NSR, vedenia sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, reprezentantov akademickej obce a mimovládneho sektora. Podujatie otvoril úvodným slovom kancelár Daniel Guspan. Prostredníctvom videopozdravu sa prítomným prihovorili predseda NR SR Boris Kollár a podpredseda NR SR Gábor Grendel, krátko ich pozdravili tiež verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a ďalší hostia.

Prvý ročník stáží sa konal v roku 1999 z iniciatívy Národného demokratického inštitútu. V roku 2003 sa organizačným a odborným garantom stal Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR. Počas 25 ročníkov programu si podalo prihlášky vyše 1500 uchádzačov. Dlhodobú stáž úspešne absolvovalo 729 študentov. Neskôr sa pridalo aj 17 úspešných krátkodobých stážistov na základe podpísaného memoranda o spolupráci s PF UK a VSEV UK.

V XXV. ročníku program úspešne ukončilo 39 stážistov. Pôsobili na 15 organizačných útvaroch Kancelárie NR SR, ktorými boli sekretariáty vybraných výborov NR SR a niektoré odborné pracoviská. Študenti svojimi vedomosťami a schopnosťami prispievali k hladkému chodu týchto útvarov, za čo im patrí vďaka. Na druhej strane si zaiste odniesli mnoho cenných informácií a skúseností z fungovania NR SR a Kancelárie NR SR, ktoré môžu využiť pri ďalšom štúdiu či na budúcom pracovisku.

Parlamentný inštitút už začal pripravovať XXVI. ročník stážového programu, v uplynulých dňoch sa so záujemcami spomedzi študentov vysokých škôl uskutočnili výberové pohovory.

Deň v parlamente

<- ->