NRSR: Posudzovanie vplyvov na ŽP bude súčasťou integrovaného povoľovania stavieb Vytlačiť stránku / Print page

10. 5. 2023 11:29

Bratislava 10. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Majú sa tak odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy, novela reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
        Počas prípravy a schvaľovania výstavby sa bude uplatňovať požiadavka, aby sa procesné úkony vyplývajúce z osobitných predpisov zrealizovali v rámci jedného prerokovania tej istej veci. Ak sa na projekt vzťahujú viaceré samostatné požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré sú v súčasnosti predmetom samostatných konaní, budú tieto požiadavky naplnené v rámci jedného integrovaného konania. V rámci neho orgány, ktoré vedú k projektu samostatné konania a vydávajú samostatné rozhodnutia, vydajú v rámci prerokovania stavebného zámeru záväzné stanovisko, ktoré nahradí samostatné rozhodnutie. Súčasťou integrovaného povoľovania bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
        Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Jaroslava Karahutu (Sme rodina). Stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiace s jadrovým zariadením nebudú podľa neho predmetom integrovaného konania. Špeciálnym stavebným úradom pre dané typy stavieb je Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. Rozšíri sa tiež rozsah stavieb, ktoré podliehajú len ohláseniu.
        Predkladatelia novely z hnutia Sme rodina poukázali, že predpisy týkajúce sa činností územného plánovania a výstavby obsahujú právnu úpravu, ktorá je dnes ešte účinná. Vo veľkej miere tak nebola kompatibilná s právnou úpravou po reforme stavebnej legislatívy.
        "Nejde pritom len o nesúlad formálny, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024 bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu," vysvetlili poslanci.


        lef asl vjo

Deň v parlamente

<- ->