NRSR: Dlhodobý nájomca štátnej nehnuteľnosti by mohol mať možnosť si ju odkúpiť Vytlačiť stránku / Print page

4. 5. 2023 11:44

Bratislava 4. mája (TASR) - Dlhodobý nájomca nehnuteľnosti patriacej štátu by mohol mať možnosť si ju odkúpiť. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Predložil ho poslanec NR SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina).
        "Účelom prijatia navrhovanej právnej úpravy je usporiadať niektoré právne vzťahy súvisiace s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vyrovnať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kde štát prenajíma nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám a na vlastné náklady," spresnil predkladateľ návrhu.
        "Navrhuje sa preto ustanoviť podmienky prevodu takéhoto majetku do vlastníctva nájomcu. Ide predovšetkým o deklarovanie existencie nájomného vzťahu na základe nájomnej zmluvy k predmetu nájmu, ktorý správca majetku štátu vedie ako dočasne prebytočný majetok a ktorý možno podľa súčasnej platnej právnej úpravy prenajať," priblížil poslanec v dôvodovej správe.
        Doterajší nájomca alebo jemu blízke osoby by mali byť podľa návrhu zákona nájomcami nehnuteľnosti aspoň 20 rokov, podstatným spôsobom zhodnotili prenajímanú nehnuteľnosť a mali by prejaviť záujem nehnuteľnosť odkúpiť na základe žiadosti.
        Správca majetku štátu by mohol previesť majetok do vlastníctva nájomcu iba ak tvorí nehnuteľnosť, ktorá sa využíva ako vysokohorská chata alebo útulňa s prípravou a predajom nápojov na priamu konzumáciu a poskytovaním služieb maloobchodného predaja. "Zároveň ďalšou podmienkou má byť skutočnosť, že v tejto nehnuteľnosti je na základe nájomnej zmluvy vytvorené informačné stredisko Tatranského národného parku," dodal predkladateľ návrhu.
        Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 15. júla 2023.


        jal asl nik

Deň v parlamente

<- ->