Kancelária NR SR prijíma prihlášky na XXVI. ročník stáže pre študentov vysokých škôl Vytlačiť stránku / Print page

14. 4. 2023 14:45

Bratislava 14. apríl 2023 (Kancelária NR SR) - Kancelária Národnej rady SR dnešným dňom spúšťa prihlasovanie na program stáží pre študentov vysokých škôl. Cieľom stážového programu v Kancelárii NR SR je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť svoje teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa s pôsobnosťou parlamentnej administratívy.

Pre akademický rok 2023/2024 K NR SR pripravuje už dvadsiate piate pokračovanie tohto úspešného programu. Program stáže sa uskutoční v termíne od 2. októbra 2023 do 31. mája 2024.

Stážisti pôsobia na sekretariátoch výborov NR SR a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej Kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov, či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR.

Na stáž sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa, s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka, prípadne ďalších cudzích jazykov.

Prihlášky je potrebné zasielať najneskôr do 5. mája 2023. Viac informácií je dostupných na našom webe: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457.

Deň v parlamente

<- ->