Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo diskutovala o aktuálnej situácii na trhu s energiami Vytlačiť stránku / Print page

17. 3. 2023 10:35

Bratislava 16. marec 2023 (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - Vo štvrtok 16. marca 2023 sa uskutočnilo v poradí piate zasadnutie Komisie pre energetiku a obehové hospodárstvo pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, pod vedením nového predsedu komisie poslanca Karola Galeka. Komisia nadviazala na závery mimoriadnych rokovaní hospodárskeho výboru, ktorý sa zaoberal nastavením regulácie cien energií, kompenzáciám cien energií, možnosťami kontroly nákupných cien energií a vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi.

Karol Galek v úvodnom slove hľadal odpovede na otázky, prečo platíme na Slovensku európske ceny elektriny, keď sme sebestační a tiež prečo musíme platiť minuloročné ceny bez ohľadu na súčasné ceny elektriny a plynu na trhu. Súčasne upozornil, že návrat k cenám energií spred krízy nie je v dohľadnom období reálny a preto by odberatelia mali využiť obdobie kompenzácií na prijatie opatrení úspor energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris podrobne vysvetlil procesy nastavovania regulovaných cien energií. Osobitne sa venoval zraniteľným odberateľom a téme energetickej chudoby.

Zástupcovia ministerstva hospodárstva informovali členov komisie o schémach pomoci, o výzve pre subjekty verejnej správy a subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ako aj o konkrétnych sumách, ktoré doposiaľ vyplatili žiadateľom ako kompenzácie za jednotlivé obdobia.

Opakovane odznel apel na dodávateľov energií, aby aktualizovali a zohľadnili trhové pohyby aj vo svojich cenníkoch. V súvislosti s kompenzáciami hovoril aj o vstupoch do výpočtu ich výšky a možnostiach úspor verejných financií. Medzi dodávateľmi energií by mal existovať konkurenčný vzťah. Predseda ÚRSO Andrej Juris sa však obáva, že to tak v skutočnosti nie je. Jana Ambrošová zo združenia dodávateľov energií prítomných uistila, že odsudzujú akékoľvek nekalé praktiky na trhu.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy uviedol, že kompenzačné opatrenia štátu budú pod drobnohľadom NKÚ SR. Nie je podľa neho správne, že štáty reagujú na deformovaný trh prijímaním deformovaných opatrení. Postup konzultujú aj s partnerskými kontrolnými orgánmi z ostatných štátov EÚ.

Predseda výboru Peter Kremský apeloval na plné sústredenie sa na nadchádzajúce obdobie v kontexte tvorby štátneho rozpočtu na rok 2024 a očakávaných kompenzácií štátu za ceny energií.

Predseda komisie Karol Galek na záver zhrnul okruhy tém, pripomenul účastníkom prísľuby ako je okrúhly stôl pod záštitou NKÚ SR, či informovanie o poskytnutých kompenzáciách zo strany ministerstva hospodárstva. Prisľúbil venovať sa aj na parlamentnej pôde pálčivému problém kapacít na pripájanie zdrojov a poďakoval prítomným za konštruktívnu diskusiu.

Deň v parlamente

<- ->