Komisia pre dopravu a výstavbu diskutovala o aktuálnom stave mostných objektov v nadväznosti na zistenia NKÚ Vytlačiť stránku / Print page

6. 5. 2022 11:45

Bratislava 5. mája 2022 (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) – Vo štvrtok 5. mája sa uskutočnilo v poradí štvrté zasadnutie Komisie pre dopravu a výstavbu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti za účasti ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala a štátneho tajomníka ministerstva financií Ľuboša Jančíka. Zasadnutie komisie bolo špeciálne venované problematike mostných objektov na cestách I., II. a III. triedy v nadväznosti na zistenia NKÚ z roku 2021. Z iniciatívy poslanca NR SR Milana Kuriaka bol v rámci programu komisie zaradený aj bod týkajúci sa konkrétne rekonštrukcie mostného objektu I/78 Oravská Jasenica- most 017 a ciest I.,II. a tretej triedy a mostov v okrese Námestovo.

Minister dopravy Andrej Doležal hneď v úvode informoval o aktuálnom stave rekonštrukcií, opravách a údržbe mostných objektov na našich cestách. Zároveň uvítal širokú diskusiu k tejto problematike, ktorá bola dlhé roky nesystémovo riešená. Dobehnúť investičný dlh bude preto veľmi náročné, keďže ako vyplynulo zo správy Najvyššieho kontrolného úradu SR a tiež podľa aktualizovaných údajov Slovenskej správy ciest, je na území SR v najhoršom VII. stupni (havarijný stav) až 16 mostných objektov a v stupni VI. stupni (veľmi zlý stav) vyše 200 mostných objektov.

Podľa slov ministra dopravy je neprijateľné dlhodobo plánovať rekonštrukcie a modernizácie mostov, ak sú kapitálové výdavky na začiatku roka v nulovej výške. Peter Tvrdoň zo sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií ministerstva dopravy a výstavby zároveň doplnil, že na financovanie mostných projektov by sa okrem financií zo štátneho rozpočtu a eurofondov mohli v budúcnosti použiť aj prostriedky z PPP projektov. Tento systém na jednej strane môže so sebou priniesť predraženie, ale na druhej strane presun rizík zo štátu na zhotoviteľa. Odhadol, že v budúcnosti by sa takto mohlo riešiť až 150 mostov.

Ministerstvo dopravy a výstavby by chcelo investovať do rekonštrukcie mostov každoročne minimálne 40 miliónov eur, pričom práve projektová príprava a správna diagnostika bude kľúčová pre kvalitnú realizáciu. V tejto oblasti však narážame na problém nedostatku odborníkov.

Ako exemplárny príklad z kategórie vážnosti dopadov havarijného stavu mostov na hornej Orave (okres Námestovo) bol komisii prezentovaný mostný objekt I/78 Oravská Jasenica – most 017 a ciest v okrese Námestovo. V okolí Námestova sú obidva dôležité mosty vo veľmi zlom technickom stave. Obidva sú zaradené do stupňa VI. Prípadné zatvorenie mostov by v Námestove a celom okolí spôsobilo kolaps, keďže denne tadiaľto prejde viac ako 100 kamiónov nad 12 ton. Členovia komisie sa zhodli, že na základe dnešného zasadnutia je potrebné urobiť všetky kroky smerujúce k urýchleniu výstavby mostného objektu Oravská Jasenica most 017 s možnosťou začatia stavebných prác v roku 2022.    

Predseda komisie Peter Vons ocenil otvorenú a konštruktívnu diskusiu a úsilie ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala pre nové a lepšie nastavenie systému v prospech stability dopravnej situácie na kritických úsekoch v rámci celého Slovenska. Členovia komisie odporučili ako jedno z možných riešení navýšenia kapitoly rozpočtu ministerstva dopravy prehodnotiť výnosy z mýtneho systému. A práve problematika mýtneho systému by mala byť témou ďalšieho pripravovaného zasadnutia komisie dopravu a výstavbu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti.

Deň v parlamente

<- ->