Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo diskutovala o dopadoch zdražovania energií na priemysel Vytlačiť stránku / Print page

28. 10. 2021 11:09

Bratislava 27. októbra 2021 (Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti) - V stredu 27. októbra 2021 sa uskutočnilo v poradí štvrté zasadnutie Komisie pre energetiku a obehové hospodárstvo pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorého témou boli možnosti zníženia negatívnych vplyvov rastúcich cien energií a emisných povoleniek na priemysel.

Zasadnutia sa okrem členov výboru a komisie zúčastnili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík, riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.

„Spôsobov, akými môže vláda vstúpiť do cien elektriny alebo plynu nie je veľmi veľa, pretože za súčasným zvyšovaním cien je najmä nárast cien komodít. Regulované zložky koncových cien energií má v rukách predovšetkým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,“ povedal predseda komisie poslanec Radovan Kazda.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek vysvetlil, aké kroky rezort uskutočnil v reakcii na aktuálny vývoj cien energií a so zámerom eliminovať dopady rastúcich cien elektriny, plynu a emisných povoleniek na slovenský priemysel. Ako jedno z hlavných opatrení uviedol systém zliav z tarify za prevádzkovanie systému, ktorá patrí k najvýznamnejším zložkám ceny elektrickej energie. V prípade zemného plynu členov komisie ubezpečil o dostatočnom stave zásob v podzemných zásobníkoch.

Štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík ozrejmil, akú víziu má Ministerstvo financií SR pri ďalšej podpore priemyselných podnikov a akú úlohu môže v tejto súvislosti zohrávať Environmentálny fond, ktorý je príjemcom výnosov z dražieb emisných kvót. Zdôraznil pritom potrebu udržateľnosti verejných financií.

Riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok účastníkov zasadnutia informoval o aktuálnom stave finančných prostriedkov na účtoch fondu, ako aj o nastavení ich čerpania, ktoré vyplýva zo zákona o Environmentálnom fonde a zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga priblížil dopady aktuálnej energetickej krízy na slovenský priemysel. Zároveň zhrnul pohľad podnikov na možné východiská zo súčasnej situácie, ako aj možné formy podpory zo strany štátu, ktoré by pomohli priemyslu prekonať problémy spojené s prudkým zvýšením cien energií a emisných povoleniek.

Deň v parlamente

<- ->