Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR online formou školil kolegov z Bhutánu Vytlačiť stránku / Print page

16. 7. 2021 17:30

Bratislava 16. júla 2021 (Kancelária NR SR) – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky opäť zaznamenala výbornú spoluprácu na medzinárodnom poli. Pod vedením Parlamentného inštitútu Kancelárie NR SR sa v dňoch 12. – 15. júla 2021 uskutočnilo intenzívne online školenie pre výskumných pracovníkov dvojkomorového bhutánskeho parlamentu v rámci globálneho projektu EÚ INTER PARES: Parlamenty v partnerstve.

Cieľom bolo posilniť zručnosti pracovníkov parlamentnej administratívy v Národnom zhromaždení a Národnej rade Bhutánskeho kráľovstva, ktoré by im umožňovali vykonávať kvalitný parlamentný výskum, a tým podporovať prácu poslancov. Dôležitá bola výmena skúseností a odborných znalostí s kolegami z analytických útvarov parlamentov členských štátov EÚ – ako prednášajúci sa prostredníctvom videokonferencie zapojili zamestnanci parlamentných výskumných služieb zo Slovenska, Grécka, Dánska, Českej republiky a Maďarska.

Pracovníci slovenského Parlamentného inštitútu prednášali kolegom z Bhutánu o dôležitosti, kľúčových úlohách a princípoch parlamentného výskumu, o rôznych typoch materiálov (napr. porovnávacie analýzy, prehľady, poslanecké požiadavky), o potrebných schopnostiach, stanovení koncepcie a časovej osi písania materiálu, o výbere a používaní zdrojov, o štruktúre analýz a možnej vizualizácii získaných údajov s použitím grafických prvkov. Neobišli ani výzvy, ktoré parlamentný výskum do budúcnosti čakajú, a to pokiaľ ide o témy, špecializáciu, prostriedky či kapacity. Viackrát bola prízvuková potrebná nestrannosť a nezávislosť pri tvorbe odborných materiálov.

Podujatie bolo interaktívne, keď sa kolegovia z Bhutánu usilovali nadobudnuté informácie zužitkovať pri práci v skupinových aktivitách v rámci simulovaných praktických cvičení. Ich výsledky prezentovali priamo na školení a zo strany pracovníkov Parlamentného inštitútu dostali cennú spätnú väzbu.

Školenie bolo organizované v rámci projektu INTER PARES: Parlamenty v partnerstve. Ide o globálny projekt EÚ zameraný na posilnenie kapacít parlamentov v rôznych regiónoch sveta, ktorý financuje Európska únia a implementuje Medzinárodný inštitút pre demokraciu a volebnú podporu (International IDEA). Kancelária NR SR je do tohto projektu aktívne zapojená už od leta 2019, pričom tento rok jej pracovníci prednášali na videokonferenciách a online školeniach pre kolegov z parlamentov Panamy, Bhutánu a Maldív.  

 

Deň v parlamente

<- ->